Klanten

Aan reclame doen we eigenlijk niet. Onze belangrijkste bron van reclame is onze reputatie. We hebben een brede klantengroep: gemeenten, natuurorganisaties, boswachterijen, landgoedeigenaren, rentmeesters, en particuliere grondeigenaren zoals campings of bungalowparken.

Dit is wat onze klanten over ons denken:

”Wij maken inmiddels vier jaar gebruik van de diensten van BTE Nijeboer Landschapsbeheer. Als Warmtebedrijf hebben wij de vraag bij BTE neergelegd dat wij gecertificeerde biomassa wilde afnemen voor onze installaties. BTE heeft aan deze vraag voldaan en zelfs meer dan dat. Naast de levering van de biomassa verzorgt BTE ook het transport en de opslag. Dit betekent een gehele ontzorging voor ons bedrijf, waarbij er een betrokken samenwerking is ontstaan, die aansluit bij onze wens en behoefte als 24/7 warmteleverancier.”

09-07-2020