Natuur-inclusief

Wij gaan voor ‘natuur-inclusief’. Dat betekent voor ons het verenigen van belangen. We zorgen voor duurzaam groenbeheer en zetten onze kennis in om bij te dragen aan de energietransitie door het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. We geven daarmee invulling aan wat in het SER rapport van 08-07-2020 staat beschreven, namelijk dat biobrandstoffen duurzaam bijdragen als brandstof om water te verwarmen voor o.a. warmtenetten. Het past in onze visie dat wij consequent aanplanten en ‘gebruikersbos’ creëren. Dit is voor ons de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. in de vorm van gebruikersnatuur voor ontspanning en educatie. Dit noemt BTE ‘Natuur-inclusief’.

Statistisch gezien zal er over 10 jaar 25% minder landbouwgrond zijn. Laten we hier betaalbaar meer natuur aanplanten en deze goed beheren. Extra groen rond steden, bestemd voor  recreatie en voor duurzame energie verenigt het noodzakelijke met het aangename. Noodzakelijk is dat we hittestress rond de steden willen beperken, de CO₂ balans willen bewaken en de productie van hout voor toepassing van de meubelindustrie en bouw en energie op niveau houden. Het aangename is de mogelijkheid om te kunnen recreëren en natuurlijke bossen met een betere biodiversiteit als gevolg.

Inname van hout

Als bedrijf kunt u top- en snoeihout aanleveren dat wij verwerken tot een bruikbaar product. Ook grondstoffen voor pellets, zoals zaagsel uit de meubelverwerkende industrie nemen wij in. Particulieren kunnen hun snoeihout inleveren bij de gemeentewerf; in onze regio de ACV.

Als bedrijf pleiten wij voor een korte kringloop (inclusief kort transport). Als mogelijk toeleverancier kunt u ons bellen, zodat wij door middel van een telefonische intake omvang, soort en herkomst met u kunnen bespreken.