Organisatie

Onze visie op landschap beheer en de waarde daarvan voor de versnelling van de energietransitie, sluit naadloos aan bij de visie van Energie voor Elkaar. Voor Energie voor Elkaar zijn wij een belangrijke partner met expertise over duurzaam landschapsbeheer en over de kwaliteitsaspecten van biobrandstoffen. Sinds 2019 zijn wij dan ook met trots onderdeel van deze organisatie.

We hebben korte lijnen, met de opdrachtgever en binnen ons team van 6 medewerkers. We zijn goed op elkaar ingespeeld en werken volgens dezelfde visie. Bij ons geldt: we zijn een service verlenend team en afspraak is afspraak.

We werken volgens professionele richtlijnen.

BTE heeft het Better Biomass certificaat voor het inkopen en verkopen van biomassa.
Registratienummer QSC-18501145

Klik hier >> voor de link naar het certificaat.