Veel gestelde vragen

Produceert BTE Nijeboer biogrondstof? Hoe duurzaam zijn houtige biogrondstoffen eigenlijk?
Omdat BTE Nijeboer landschapsonderhoud verricht en ook het openbaar groen van parken, lanen en straten onderhoud, werken we in ons bedrijf met snoeihout en houtsnippers. Mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan, is dit is een vorm van duurzame biogrondstof,
Lees meer >> over de manier waarop wij omgaan met de materialen die onze werkzaamheden voortbrengt.

Waar gaat jullie biogrondstof naartoe?
Onze biogrondstof wordt doorgaans binnen een straal van ca. 50 km gebruikt. Een belangrijke afnemer is bijvoorbeeld Bio-Energie De Vallei, die daarmee het slimme groene warmtenet in Ede van warmte voorziet. Lees meer >>

Stoten biogrondstoffen minder CO₂ uit dan fossiele alternatieven?
Nee, dat is niet zo. Het verschil is wel dat fossiele brandstoffen er duizenden jaren over hebben gedaan om zich te ontwikkelen en hun CO₂ op te slaan en die CO₂ komt nu vrij bij verbranding. De CO₂ die vrijkomt bij het verbranden van snoeihout wordt weer opgenomen in de koolstof-cyclus. Dat is een veel korter proces. Dat maakt dat fossiele brandstoffen met hun CO₂-uitstoot een netto toevoeging aan de atmosfeer veroorzaken.
Lees meer >> over de korte koolstof kringloop en het verschil met fossiele brandstof.

Leveren jullie ook natte biogrondstoffen aan energie-installaties?
De biogrondstoffen die wij leveren hebben een vochtpercentage van max 50%. Deze biogrondstoffen kunnen daardoor zonder extra (energie-kostende) droogbehandeling worden ingezet.

Kan ik biogrondstof aanleveren?
Wij nemen geen biogrondstof in van particulieren. Daarvoor kunt u dan contact opnemen met uw gemeentelijke huisvuil-inzamelaar. Er zijn gemeenten waar dat gratis kan en bij andere gemeenten gelden tarieven voor inlevering.
Als u echter een beheerder bent van een terrein waar snoeiwerkzaamheden nodig zijn en u wilt uw terrein professioneel laten onderhouden, of uw heeft vanuit uw bedrijfsvoering een aanbod van biogrondstoffen, dan komen we graag met u in gesprek over de kwaliteit daarvan en mogelijkheden voor afname. Ons bedrijf is NTA8080 gecertificeerd voor de inkoop van biogrondstoffen.